”Att förverkliga en filmfestival med temat exil är ett utmärkt arbete, vilket går utöver film som konstform och förstärker vänskapen mellan våra länders folk. Er exilfilmfestival är en stor kulturfest”

                                                                                          Legendariske latinamerikanske filmregissören Fernando Solanas 2003

 

Exilfilmfestivalen

Internationella Exilfilmfestivalen startade 1993 i Göteborg. Med filmfestivalen ville vi skapa ett forum för filmare som lever i landsflykt och gör film utanför sina hemländer att fritt få yttra sig och nå sin publik. Genom de filmer som Exilfilmfestivalen visar erbjuds i allt väsentligt möjligheter att fördjupa kunskapen om flyktingar och invandrare, vilket inte bara gagnar demokratin utan också mångfalden i samhället.

Exilfilmfestivalen genomförs vartannat år. För varje ny upplaga har festivalen vuxit och utvecklats, och fått stor uppmärksamhet bland både festivalbesökare och exilfilmare. Dessutom har filmfestivalen vandrat vidare ut i världen.

Hittills har exilfilmfestivaler ägt rum i Tyskland (Köln, Hamburg, Hannover, München och Heidelberg), Holland (Haag), Frankrike (Paris) och Kanada (Toronto), samt i Sverige (Stockholm, Uddevalla, Borås, Alingsås och Malmö). Alla dessa filmfestivaler har arrangerats i samarbete med Exilfilmfestivalen i Göteborg.