Världen är mitt hem | Internationella Exilfilmfestivalen

 

Exilfilmfestivalen är ett fritt forum för filmare som lever i exil att komma till tals och visa sina filmer – oavsett filmarnas nationella, etniska eller religiösa tillhörighet.

Exilfilmfestivalen som en kollektiv manifestation försvarar via film som konstform demokrati och yttrandefrihet.

Exilfilmfestivalen strävar efter att etablera exilfilmares verk i det internationella
konst- och kulturlivet.

Exilfilmfestivalens plattform är att främja öppna samtal kring exilen som en för nutidsmänniskan global fråga.

Exilfilmfestivalen värnar om ett mångkulturellt samhälle.

Exilfilmfestivalen visar i sitt huvudprogram filmer av exilfilmare såväl som invandrade filmare på fria teman.

Exilfilmfestivalen visar i sina sido- och specialprogram också filmer av icke exilfilmare, vilka berör frågor som migration, civilkurage och mänskliga rättigheter liksom de faktorer som ligger bakom människors landsflykt.

Exilfilmfestivalen är en ideell – och politiskt och religiöst oberoende – kulturorganisation som grundades 1993.

Exilfilmfestivalen arrangeras vartannat år i Göteborg med stöd av folkbildningen och ideella
föreningar, samt svenska kommunala och statliga organisationer.