• Exilfilmfestivalen är ett fritt forum för visning av filmer gjorda av filmare i exil (landsflykt), oavsett nationell, etnisk eller religiös tillhörighet.
  • Exilfilmfestivalens syfte är att främja exilfilmkonsten, demokratin och yttrandefriheten.
  • Exilfilmfestivalens plattform är öppna, allmänna samtal kring ”Exilfilm”, en kulturell och konstnärlig protest mot såväl ickedemokratiska maktutövare som mot samhällets orättvisor. En global fråga för nutidsmänniskan.
  • Exilfilmfestivalen värnar om ett mångkulturellt samhälle.
  • Exilfilmfestivalen strävar efter att etablera exilfilmarnas verk i det internationella kulturlivet.
  • Exilfilmfestivalen visar i sitt huvudprogram filmer av exilfilmare och invandrarfilmare på fria teman.
  • Exilfilmfestivalen visar också, i sina speciella program, filmer av icke-exilfilmare på teman kring exil, invandring, demokrati etc.
  • Exilfilmfestivalen är en ideellt, politiskt och religiöst oberoende, kulturorganisation som grundades 1993.
  • Exilfilmfestivalen arrangeras vartannat år i Göteborg, med stöd av folkrörelser, ideella föreningar samt kommunala, regionala och statliga organisationer.