Exilfilmfestivalens program

 

Världen är mitt hem
13:e Internationella Exilfilmfestivalen

17 – 23 november 2017

 

Huvudprogram

– Exil, en global upplevelse
Festivalens huvudprogram visar filmer gjorda av filmare i exil och andra filmare som lever utanför sina hemländer.

Sidoprogram

– Filmens odyssé – frihetens odyssé
Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.

– Brännpunkter
I denna del har vi ett öppet program för filmer som fokuserar på områden i världen som utsätts för krig, konflikt, ockupation eller inbördeskrig.

– En annan syn
Slutligen presenterar festivalen filmer gjorda av filmare som inte befinner sig i exil om invandrare och människor som lever utanför sina hemländer, i ett försök att se utifrån en annan synvinkel: en blick utifrån.

Specialprogram

Den här sektionen av festivalens program är under bearbetning. Inom kort kommer information om programmet att läggas upp på hemsidan.