Program

Världen är mitt hem
14:e Internationella Exilfilmfestivalen
8 – 14 november 2019

 

 

Huvudprogram

- Exil, en global upplevelse
Festivalens huvudprogram visar filmer gjorda av filmare i exil och andra filmare som lever utanför sina hemländer. Temat är fritt.

Specialprogram

- Murar
Dagligen reses mur efter mur vid olika nationsgränser för att stoppa människor som tvingas fly för att rädda sina liv och söka skydd från hunger, förtryck och elände. Drömmar om en gränslös människovärdig värld.

- Tolerans
Årets filmfestivals huvudtema är ”Tolerans”. Programmet fokuserar på filmer som handlar om hets mot folkgrupper med etniska, ras, och hudfärgers bakgrund eller folkgrupper med olika religiösa, med olika övertygelser och olika sexuella läggningars tillhörighet.
Progemet ska främja jämlikhet och sekulära värderingar.

- Ensamma flyktingbarn/ Ensamkommande flyktingsbarn
Våld mot barn har aldrig varit så brutalt och grymt i människans moderna historia som det är nu. Tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller har förlorat sina liv i klassrummet. De är utsatta för smädelser, för tortyr, sålda som slavar och till och med använda som soldater! I det rådande läget flyr miljontals barn från krig och militära konflikter. Några av dessa barn har lyckats ta sig till västvärlden och Sverige för att söka skydd. Hur tas dessa ensamkommande flyktingbarn emot?
I programmet tar festivalen upp detta problem genom filmer och seminarier.

- Assyrier/syrianer, en minoritet under tryck
I det rådande läget utsätts assyrierna i Syrien för förföljelse och terror av islamistiska grupper, huvudsakligen på grund av sin kristna tro. De tvingas fly sitt hemland och många söker skydd i Sverige, inte minst i Göteborg.
Festivalens program ser närmare på deras pressade situation genom filmer och seminarier.

- Somalier – image
Somalierna är ett förtryckt folk som till följd av konflikter, kolonialism och globalisering flyr sitt hemland för att erhålla skydd och få möjlighet att leva i fred och lugn.
Detta program fokuserar på somaliernas situation, både i sitt hemland och på flykt, med en serie av dokumentärer och spelfilmer.

Sidoprogram

- Filmens odyssé – frihetens odyssé
Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.

- Brännpunkter
I denna del har vi ett öppet program för filmer som fokuserar på områden i världen som utsätts för krig, konflikt, ockupation eller inbördeskrig.

- En annan syn
Slutligen presenterar festivalen filmer gjorda av filmare som inte befinner sig i exil om invandrare och människor som lever utanför sina hemländer, i ett försök att se utifrån en annan synvinkel: en blick utifrån.