Joe_hill002Minnesafton för en världsmedborgar

Under dagarna som Exilfilmfestivalen pågår är det 100 år sedan Joe Hill avrättades i USA för sin kamp för rättvisa.

Joe Hill – tillsammans med miljontals andra fattiga människor – tvingades på grund av fattigdom fly Sverige för att söka ett värdigt liv i USA. I det nya landet möttes de av en hård orättvisa och exploatering. Invandrade arbetare betraktades som det moderna industrialiserade samhällets slavar.

Joe Hill förvandlade sin och kamraternas smärta till sång och musik. Men för honom räckte det inte att bara sjunga och spela. Han utgick från att den enda utvägen för att ändra systemet var kollektiv handling av arbetarna själva. Då började han aktivt organisera arbetarna. Snart blev Joe Hill en av de mest framträdande fackliga organisatörerna i USA. De politiska makthavarna och industriägarna svartlistade honom och efter en skådeprocess 1915 dömde de honom till döden. Joe Hill identifierade sig själv som en världsmedborgare. På hans begravning tågade mer än 30 000 arbetare för att hedra hans minne.

The_Rebel_Girl_coverExilfilmfestivalen firar Joe Hills minne — den legendariska fackföreningsaktivisten — med film, musik och utställning, under parollen som var hans testamente:

Sörj inte, organisera er!”

Program: Torsdag 12 november, Bio Roy kl. 18.30

  • Sång, musik. Medverkande artisterna: Lovisa Samuelsson och Kristian Svensson.
  • Film: Joe Hill (restaurerad kopia) av regissören Bo Widerberg

Utställning: Joe Hill — Martyren från Gävle

I samband med Joe Hills program hålls en utställning om Joe Hills liv, kamp, sång, musik i samarbete med Anders Wesslén, antikvarie och utställningsansvarige för ”Joe Hill – martyren från Gävle”.